สัญญาเช่าบ้าน

สัญญาเช่าบ้าน ข้อบัญญัติใหม่ กับสิ่งที่ผู้เช่าน่าจะทราบ

สัญญาเช่าบ้าน ในเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้ มีการแปลงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ใกล้ตัวเราหลายๆเรื่อง แต่หนึ่ง ในเรื่องที่ น่าจะใกล้ตัว ทุกคนเยอะแยะ ก็คือ สัญญาเช่า กฏหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร โครงการบ้านที่ภูเก็ต

สัญญาเช่าบ้าน

ซึ่งมีผล บังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สัญญาเช่า กฏหมายใหม่ ฉบับนี้จะมีผลอย่างไรต่อผู้เช่าบ้าง มาไล่เรียงกันมองดูไปพร้อมเพียงกันจ้ะ PHUKET VILLA

สัญญาเช่าบ้านใหม่

ย้อนอดีตข้อปฏิบัติเช่า เอื้อผู้ให้เช่ามากเกินความจำเป็น

ขอย้อนอดีต กันบางส่วนนะคะ แต่ก่อน การให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น การให้เช่ารายย่อย หรือ รายใหญ่ ประเภทที่ เป็นการ ประกอบธุรกิจ ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า บ้าน

อยู่ภายใต้กฎข้อปฏิบัติของประมวล กฎหมายแพ่ง แล้วก็ การค้าขาย บรรพ 3 ลักษณะ 4 มาตรา 537 ถึงมาตรา 571 โดยมีพื้นฐาน อยู่บน ความรู้ความเข้าใจ ที่ว่า “คู่สัญญาต่างมีอิสระ รวมถึง มีฐานะ เท่าเทียม ในการเข้าทำ กติกา” Villas Phuket

แต่เพราะกฎข้อบังคับฉบับนี้ ประกาศใช้ มานานแล้ว ไม่ทันต่อ สภาพสังคม และ เศรษฐกิจ เวลานี้ ทำให้ ผู้ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ มีความ เหนือกว่า ผู้ซื้อ หรือ ผู้เช่าใน หลายด้าน POOL VILLA

บรรดา ผู้มีอำนาจ บัญญัติกฎหมาย ก็เลยลงความคิดเห็นว่า ธุรกิจให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ นั้นจำเป็นต้อง ควรมีกฎ กฏเกณฑ์พิเศษ เข้าควบคุม เพื่อลด ความเป็นต่อ ของผู้ประกอบ ธุรกิจ รวมทั้ง สร้างความ เป็นกลาง แก่ผู้บริโภค เยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยได้ออก “ประกาศ คณะกรรมการ เกี่ยวกับ กติกา วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

เรื่อง ให้ธุรกิจ การให้เช่า อาคารเพื่อ พัก เป็นธุรกิจ ที่ควบคุม คำมั่นสัญญา พ.ศ. 2561” หรือเรียก ง่ายว่า เป็นคำมั่นสัญญา เช่าห้อง ข้อปฏิบัติใหม่ ที่เราจะมา ทำความเข้าใจกันจ้ะ Sale Villas Phuket (RU)

หลักใหญ่ สาระสำคัญ ของกติกา เช่าห้อง กฎเกณฑ์ใหม่ ประกาศ ฉบับนี้หมายความว่าสร้างความ เที่ยงตรง แก่ลูกค้า โดยจะใช้ บังคับกับ เฉพาะผู้ ประกอบธุรกิจ ซึ่ง หมายความ ถึงผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการ อยู่อาศัย วิลล่าราคาถูกภูเก็ต

โดยมี สถานที่ ที่แยก ให้เช่า ตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป และก็ ห้องพัก บ้าน ห้องชุด อพาร์ทเม้นท์ ไม่ว่าจะอยู่ ในอาคารเดียวกัน หรือ หลายอาคาร รวมกัน แม้กระนั้นไม่แล้วก็ หอพัก แล้วก็ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ วิลล่าภูเก็ต

สัญญาเช่าบ้าน

สรุปข้อความสำคัญที่ผู้เช่าน่าจะรู้ กันถูกเอาเปรียบ

สัญญาเช่าบ้าน ข้อบัญญัติใหม่ ฉบับใหม่นี้ มีหลายส่วน ที่เอื้อต่อ คุณค่า ของผู้เช่า มากขึ้นเรื่อยๆ ขอสรุปเนื้อหาให้ดังนี้ บ้าน

สัญญาเช่า ต้องใช้ภาษาไทย ไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร ตัวอักษร ไม่เกิน 11 ตัวอักษรใน 1 นิ้ว

จำเป็นต้องระบุ รายละเอียด เกี่ยวกับ ที่อยู่ ของผู้ให้เช่า ผู้เช่า ที่ตั้ง แล้วหลังจากนั้นก็ รายละเอียด ของสินทรัพย์ ที่ให้เช่า ค่าเช่า เงินประกัน ค่าสาธารณูปโภค โดยให้ แสดงวิถีทาง รวมทั้ง ช่วง จ่ายด้วย

ผู้ให้เช่า ต้องส่งใบแจ้งหนี้ ล่วงหน้า ให้แก่ผู้เช่า ไม่น้อยกว่า 7 วัน

ผู้ให้เช่า ต้องคืนเงินการันตี ในทันทีทันใด เมื่อสัญญาเช่า สิ้นสุดลง

ผู้เช่า สามารถเลิกกติกา โดยทำเป็นหนังสือ ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน หากแม้จำเป็นต้อง ไม่ค้างค่าเช่า และ มีเหตุจำเป็น

เหตุผิดสัญญา ที่ทำให้ผู้ให้เช่า บอกยกเลิกกติกาได้ จำเป็นจะต้องชี้เฉพาะ ด้วยลายลักษณ์อักษร ที่กระจ่าง กว่าประเด็นหลักอื่น แล้วก็ ก่อนเลิกคำมั่นสัญญา ผู้ให้เช่า ต้องแจ้ง ผู้เช่า เป็นหนังสือ ให้ปฏิบัติ ตามคำมั่นสัญญาล่วงหน้า ขั้นต่ำ 30 วัน

ผู้ให้เช่า จำต้องมอบคำมั่นสัญญา ให้ผู้เช่าเก็บไว้ 1 ฉบับ

ห้ามเว้นแต่ หรือ นิยามยอมสารภาพ ของผู้ให้เช่า ไว้ในสัญญาเช่า

ดูเพิ่มเติมที่: ซื้อวิลล่า ภูเก็ต, จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต, วิลล่าภูเก็ตป่าสัก, ขายวิลล่าภูเก็ต, ขายบ้านภูเก็ต, โครงการบ้านภูเก็ต, phuket property

ห้ามเรียกเก็บ ค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน

ห้ามเรียกเก็บ เงินประกันเกิน 1 เดือน Sale Villas Phuket (RU)

ห้ามกำหนด ให้ผู้ให้เช่า มีสิทธิแปลง ค่าใช้จ่ายในการเช่า ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ก่อนสัญญาเช่าจบ

ห้ามให้สิทธิ ผู้ให้เช่า เข้าตรวจตรา ทรัพย์สินที่เช่า โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ห้ามผู้ให้เช่า เรียกเก็บ ค่าสาธารณูปโภค เกินกว่าอัตรา ที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

ห้ามผู้ให้เช่า ห้ามไม่ให้ ผู้เช่า เข้าใช้ประโยชน์ ในสมบัติ หรือ เข้าไปในสถานที่เช่า เพื่อยึด หรือ ย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า

ห้ามกำหนด ให้สิทธิผู้ให้เช่า เรียกค่าต่อสัญญา เช่าจากผู้เช่ารายเดิม

สรุป

เพื่อคุ้มครองปัญหาที่อาจจะมีการเกิดขึ้นในคราวหน้า เจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่าก็คงจะเจาะจงเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับการเช่าทั้งยังค่าใช้สอย ข้อตกลง พร้อมข้อปฏิบัติต่างๆให้เด่นชัด และเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับผู้เช่าเอาไว้เป็นหลักฐานให้ครบบริบรูณ์ด้วย

อ่านเพิ่มเติม: Villas in Pasak. POOL VILLA PHUKET. Pool Villa. SALE VILLA. PHUKET VILLA. Pool villas. Villas Phuket. VILLA FOR RENT. buy villa phuket. วิลล่าราคาถูกภูเก็ต. วิลล่าภูเก็ต. บ้าน. ขายบ้าน

ดูเพิ่มเติมที่: RENT AND BUY VILLA PHUKET. PHUKET VILLA. Sale Villas Phuket (RU). POOL VILLA PHUKET.