ไม้ดอกในร่ม

ไม้ดอกในร่ม 6 ไม้ประดับปลูกในร่ม ดูแลง่าย (Eng Sub)

ไม้ดอกในร่ม

ไม้ดอกในร่ม ปลูกต้นไม้หรือวางต้นไม้ประดับบ้าน. เป็นการเพิ่มความสดชื่นและผ่อนคลายให้กับบ้านได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามการปลูกต้นไม้ในบ้านมีข้อ จำกัด เนื่องจากต้นไม้โดยทั่วไปต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโต แต่ก็ยังมีพืชบางชนิดที่ต้องการแสงน้อยหรือถ้าไม่มีแสงแดดเลยเหมาะสำหรับปลูกในร่มในช่วงฤดูฝน

Indoor flowering plants Plant trees or place plants to decorate the house. This is another way to refresh and relax your home. However, indoor growing is limited as trees generally need sunlight to grow. But there are still some plants that need little or no sunlight, suitable for indoor plants during the rainy season.

6 ไม้ประดับปลูกในร่ม (Indoor flowering plants)

1. ต้นคล้า (Klao)

ใบของคล้ามีความสวยงามเป็นสีเขียวทูโทนเขียวอ่อนและเขียวอ่อนและเนื่องจากมีสีอ่อนผสมกันพืชชนิดนี้จึงสามารถอาศัยอยู่ในที่ที่ไม่มีแสงแดดได้หากปลูกในที่ที่มีแสงบน ใบไม้อาจร่วงโรย

The leaves of the Khla are beautiful, two-tone green, light green and light green, and because of the mixed light color, this plant can live in a sunless place if it is planted in the upper light. The leaves may fade.

2. สาวน้อยประแป้ง (Little girl)

ต้นไม้มงคลที่คนปลูก. ส่วนใหญ่จะปลูกเพื่อประดับบ้านหรืออาคาร ต้นไม้ชนิดนี้ไม่ควรปลูกในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง เพราะไม่ชอบแสงแดดชอบที่เย็นและชื้น

The sacred tree that people plant. They are mostly planted to decorate houses or buildings, they should not be planted in the sun because they do not like the sun.

3. เศรษฐีเรือนนอก (Outdoors Millionaire)

ไม้พุ่มไร้ใบที่มีใบเรียวยาวสีเขียวขลิบตามขอบดอกไม้สีขาวขนาดเล็กที่มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ พวกเขายังถือเป็นพืชมงคลป้องกันและปกป้อง ฉันมีความเจริญรุ่งเรืองเช่นกัน

A leafless soil shrub with long slender green leaves trimmed in color along the edges, small white flowers with a soft scent, they also hold auspicious, protective and protective plants. I have prospered as well.

4. ต้นฟิโลใบหัวใจ (Heart leaf philo)

ใบของต้นไม้ชนิดนี้มีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวอมเหลืองผิวมันวาวขนาดไม่ใหญ่มากนิยมปลูกประดับตกแต่งต้องการน้ำแสงแดดดูแลง่ายและสามารถปลูกในที่มืดสลัวได้ ซื้อบ้าน

The leaves of this tree are heart-shaped, yellowish green, shiny surface, not very large, commonly planted in decorative plants, need water, sunlight, easy care, and can be planted in a dim place.

5. สับปะรดสี (Color pineapple)

สับปะรดสีเป็นไม้ประดับที่มีสีสวยงามและชอบแสงแดดในตอนเช้าถ้าแดดจัดจะทำให้ใบแตกลายได้ ขายบ้าน

The colored pineapple is an ornamental plant with beautiful colors and likes the sun in the morning, if the sun is sunny, the leaf form can be damaged.

6. เดหลี (Deli)

อาหารสำเร็จรูปเป็นพืชที่ดูแลง่าย ต้องการความชื้นสูงและชอบแสงน้อย ใบมันวาวด้วยดอกสีขาวเป็นไม้ดอกไม้ประดับยอดนิยมในบ้านและอาคาร อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการช่วยดูดซับสารพิษอีกด้วย โครการบ้านภูเก็ต

Deli is a plant that is easy to care for. Require high humidity and prefer low light. Its shiny leaves with white flowers are a popular ornamental flower plant in homes and buildings. It also has properties in helping to absorb toxins as well.

บทความที่น่าสนใจ บ้านพร้อมอยู่ สวนสวย วิลล่าภูเก็ตสุดว้าว