โครงการบ้านหลังแรก

โครงการบ้านหลังแรก

โครงการบ้านหลังแรก ไขข้อสงสัย กับโครงการบ้านหลังแรกลดหย่อนภาษี

โครงการบ้านหลังแรก

โครงการบ้านหลังแรก เผลอแปปเดียวเราก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงกลางปี 2564 หรือปี 2021 กันแล้ว ซึ่งปีนี้เป็นปีที่รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาหลายรายการ หนึ่งในนั้นคือ “มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง” หรือที่หลายคนมักเรียกว่า

“โครงการบ้านหลังแรก” ซึ่งถูกประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา

The first house project in the year in a short while, we are going to enter mid-2564 or 2021, which this year is the year that the government has released several stimulus measures One of them is “Tax measures to promote their own housing” or as many people call it.

“The first house project”, which was announced on 30 April the past

ซึ่งโครงการบ้านหลังแรก ปี 2562/2019 ที่ว่านี้ จะมีส่วนช่วยผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรก หรือคอนโดหลังแรก เป็นชื่อตัวเอง

โดยให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก จากภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน สองแสน บาท

สำหรับบ้านหรือคอนโดในราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยจะเป็นบ้านมือ 1 สร้างใหม่ที่ซื้อจากโครงการ

หรือเป็นบ้านมือสองที่ซื้อต่อคนอื่นมาก็ได้ วิลล่าภูเก็ต

Which the first house project in 2019/2019 will help those who buy the first house Or the first condo As the name itself By giving the first home tax deduction right The maximum amount of income tax is not more than two hundred thousand baht for a house

or condo at a price of not more than 5 million baht, which will be a first-hand house to build a new purchase from the project.

Or as a second-hand house that was bought by other people โครงการบ้าน

โดยผู้ที่จะมีสิทธิรับภาษีบ้านหลังแรกคืน จะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ต้องเป็นผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกเป็นชื่อตัวเองเท่านั้น
  2. จะเป็นบ้านมือ 1 หรือบ้านมือ 2 ก็ได้
  3. ผู้ซื้อจะต้องถือครอง มีชื่อเป็นเจ้าของ เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี
  4. ผู้ซื้อต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์ภายในปี 2562

ยังไงก็ตามแต่ ผู้ที่จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีนั้น จากภาษีเงินได้ สูงสุด สองแสน บาทนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโดเท่านั้น ส่วนคนที่ปลูกบ้านบนที่ดินของตัวเอง หรือที่ดินที่ซื้อเอาไว้ก่อน จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว ซื้อบ้าน

However Those who will be entitled to a tax deduction From income tax up to two hundred thousand baht must be the person who buys a house with land or a condo only. But those who grow houses on their own land Or the land bought before Will not receive the said right

But those who grow houses on their own land Or the land bought before Will not receive the said right ขายบ้าน

เนื่องจากมูลค่าการขอลดหย่อนภาษีนั้น จะหักจากภาษีเงินได้ ดังนั้น ผู้ที่เสียภาษีมาก จากฐานภาษีที่สูงกว่า ก็จะสามารถขอลดหย่อนได้มากกว่าผู้ที่เสียภาษีน้อย

Because the value of the request for a tax deduction Will be deducted from income tax, so those who pay a lot of tax.

From a higher tax base Will be able to apply for a reduction more than those who pay less tax

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง” นั้น แม้จะระบุว่า สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท แต่ในความเป็นจริง ด้วยจำนวนเงินที่เสียภาษีอยู่นั้น โครการบ้านภูเก็ต

Tax measure to promote own housing ”that even states that the tax deduction can be up to 200,000 baht, but in reality. With the amount of tax on it

อาจไม่ได้รับคืนมากขนาดนั้น ทาง Origin Property จึงไม่รอช้าที่จะเปิดตัว “Breaking Now มาตรการคอนโดหลังแรก” แคมเปญเด็ด ที่สามารถ Support คนที่มองหาคอนโดใกล้รถไฟฟ้า เดินทางสะดวกแบบถึงลูกถึงคน

ชนิดที่ไม่เคยมีใครให้มาก่อน กับ 3 ข้อเสนอ ต่อยอดมาตรการรัฐ ให้การซื้อบ้านหลังแรก หรือคอนโดหลังแรก ง่ายกว่าที่เคยเป็นมา!

May not receive that much return, Origin Property therefore does not wait to launch “Breaking Now, the first condo measure”, a great campaign that can support people looking for a condo near the BTS Convenient transportation

Type that has never been given before, with 3 proposals to expand government measures. To buy the first house Or the first condo Easier than ever before!

บทความที่น่าสนใจ อาคารสงเคราะห์ แต่งสวนไซส์ S