คํานวณดอกเบี้ยบ้าน

คํานวณดอกเบี้ยบ้าน

คํานวณดอกเบี้ยบ้าน วิธีคำนวณดอกเบี้ย MRR และ MLR

คํานวณดอกเบี้ยบ้าน

คํานวณดอกเบี้ยบ้าน สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะตัดสินใจซื้อบ้านหลังแรก คอนโดห้องแรก และกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อบ้านอยู่ อาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินคำว่า MLR และ MRR ผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง ซึ่งก็คืออัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นเมื่อยื่นเรื่องขอกู้เงินธนาคารมาซื้อบ้านซึ่งก่อนที่เราจะไปยื่นขอสินเชื่อบ้าน เราควรศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ขอสินเชื่อเอง

Calculate house interest For newbies who have just decided to buy their first home, first condo and are looking for information on applying for a home loan. May have seen or heard the words MLR and MRR through the ears and through the eyes some. This is the interest rate that will occur when applying for a bank loan to buy a house before we go to apply for a home loan. We should study and understand loan interest. For the benefit of the loan applicant himself PHUKET VILLA

ดอกเบี้ยเงินกู้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) 

อัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่มีการขยับขึ้นหรือลดลง โดยจะคงที่ตลอดสัญญาอายุเงินกู้หรือในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ วิลล่าภูเก็ต
เช่น สมมติว่า ดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 5 % ต่อปี เราต้องผ่อนทั้งหมด 10 ปี เท่ากับว่า เราต้องผ่อนที่ 5% ตลอดระยะเวลา 10 ปีครับ

Interest rates are fixed as specific numbers. There is no move up or down. It is constant throughout the loan term or during the specified period.
For example, suppose that the interest on the loan is 5% per year, we have to pay for all 10 years, which means that we have to pay at 5% over a period of 10 years.

2. อัตราเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) 

ดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการลงทุนของสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ ซึ่งผู้ให้กู้จะประกาศออกมาเป็นระยะ ซึ่ง MLR และ MRR ถูกจัดอยู่ในประเภทอัตราเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) แต่มีความแตกต่างกัน คือ โครงการบ้าน

Loan interest that will change according to the investment of financial institutions or lenders. The lenders periodically announce that MLR and MRR are classified as floating rates, but they are different.

MLR ย่อมาจาก Minimum Loan Rate คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจาก “ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี” เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ ส่วนใหญ่ใช้กับ “เงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน” วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

MLR stands for Minimum Loan Rate, which is the interest rate that commercial banks charge. “High-class customers” for example have a good financial record. Have sufficient collateral Mainly used with “Long-term loan with a fixed term” ซื้อบ้าน

MRR ย่อมาจาก Minimum Retail Rate อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจาก “ลูกค้ารายย่อยชั้นดี” เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย ขายบ้าน

MRR stands for Minimum Retail Rate, the interest rate that commercial banks charge. “Fine retail customers” such as personal loans Home loan

วิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน

สมมติว่า เราต้องการขอสินเชื่อบ้านในวงเงินกู้ 1,500,000 บาท / MRR 7%

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.45% ต่อปี = เราต้องจ่ายดอกเบี้ย 81,300 ต่อปี (ในสามปีแรก)

พอปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย = MRR-0.25% มันหมายความยังไงกันนะ?

ฉะนั้นในปีที่ 4 เราจะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR 7% – 0.25% = 6.75% คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของปีที่ 4 เป็นต้นไปครับ

6.75% ของ 1,500,000 บาท = เสียดอกเบี้ย 101,250 บาทต่อปี โครการบ้านภูเก็ต

หรือหากใครไม่แน่ใจ ปัจจุบันมีเครื่องมือออนไลน์ที่จะคอยช่วยคำนวณดอกเบี้ยการขอสินเชื่อบ้าน เช่น เว็บไซต์ ddproperty ที่เพียงกรอกตัวเลขลงไปแล้วกด “คำนวณ” เครื่องมือนี้ก็จะคำนวณมาให้เราเสร็จสรรพ

บทความที่น่าสนใจ อาคารสงเคราะห์ โครงการบ้านหลังแรก