คำนวนสินเชื่อบ้าน

คำนวนสินเชื่อบ้าน โปรแกรมคำนวณเงินกู้ยืม คำนวณสินเชื่อบ้าน

คำนวนสินเชื่อบ้าน การคำนวณ เงินกู้ยืม นี้เป็น การประเมิน การยกยอด เงินกู้ยืม ได้สูงสุด เพื่อ ชี้แนะ โครงงาน หรือ บริการ สินเชื่อ ที่เหมาะสมกับ คุณ โคมไฟเพดานสวยๆ

ซึ่ง ขึ้นกับ รายได้ แล้วก็ ระยะ สำหรับการ ผ่อนของคุณ

ผลของการคำนวณเงินกู้ยืม

ยอดผ่อน จ่าย ต่อเดือน 20,973.02บาท

วงเงินกู้สูงสุด 3,500,000.00บาท

รายได้รวม อย่างน้อย ของผู้กู้ร่วม 52,432.55บาท จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต

คำนวนสินเชื่อบ้าน

เอกสาร กู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ ซื้อบ้าน

ควรจะตระเตรียม อะไรบ้าง

หากต้องการรู้ แล้ว ว่า คุณตระเตรียม เอกสาร กู้ซื้อบ้าน อะไรบ้าง เพื่อ การกู้ยืม ซื้อบ้าน เกิดเรื่อง กล้วยๆและก็ ถ้าหากมี ผู้กู้ร่วม หรือ ผู้ค้ำประกัน จำเป็นต้องจัดเตรียม เอกสาร อะไร เพิ่มเติม ไปดู เอกสารกู้ ซื้อบ้าน กันเลยคะ ขายบ้านภูเก็ต

เอกสารกู้ยืม ซื้อบ้านที่ จำเป็นจะต้อง การันตี ขอสินเชื่อ บ้านผ่านฉลุย

ให้ทุก ขั้นตอน ของการยืมเงิน ซื้อบ้าน เกิดเรื่อง ง่ายอย่างยิ่ง ด้วยแนวทาง เริ่ม จัดแจง เอกสาร กู้บ้าน ให้พร้อม เพื่อ ช่วย ร่น ช่วงเวลา ให้สถาบัน การคลัง อนุมัติ สินเชื่อ บ้านเร็วมาก เพิ่มขึ้น โดยแบ่ง เนื้อหา เอกสาร ตามแหล่ง ที่มา ของราย ได้ดังต่อไปนี้

เอกสารทั่วๆไป

 • 1. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ หนังสือเดินทาง
 • 2. สำเนา ใบสำมะโนครัว
 • 3. สำเนา ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร / ใบแจ้งความ แยกกันอยู่
 • 4. สำเนาใบแปลงชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้าหากมี)

เอกสารแสดงรายได้

1. กรณีเลี้ยงชีพ ประจำ หรือ ผู้มีรายได้ ประจำ

 • 1.1 ใบรับรอง ค่าจ้างรายเดือน หรือ ใบรับรอง ค่าตอบแทนรายเดือน แบบใช้ ผลประโยชน์ ของหน่วยงาน
 • 1.2 สลิปค่าตอบแทนรายเดือนย้อนไป 6 เดือน
 • 1.3 สมุดบัญชี ค่าจ้างรายเดือน ย้อนไป 6 เดือน

2. กรณีเจ้าของกิจการ

 • 2.1 สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือ การันตี การเขียน ทะเบียน บริษัท
 • 2.2 รายนามผู้ถือหุ้น
 • 2.3 รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน
 • 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • 2.5 หลักฐานการเสียภาษีอากร อย่างเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30 ฯลฯ
 • 2.6 ภาพถ่ายธุรกิจ 4-5 ภาพ พร้อม แผนที่ตั้ง อย่างย่อๆ

3. กรณีเลี้ยงชีพอิสระ

 • 3.1 รายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน
 • 3.2 ใบอนุมัติประกอบวิชาชีพ อย่างเช่น หมอ, ทนายความ, คนเขียนแบบ ฯลฯ

เอกสารหลักประกัน

 • 1. สำเนาโฉนด ที่ดิน หรือ สำเนา หนังสือ แสดง บาปสิทธิ ห้องเช่า
 • 2. สำเนาข้อตกลง จะซื้อ จะขาย หรือ ข้อตกลง เงินมัดจำ
 • 3. แผนที่ แสดง ทำเลที่ตั้ง ที่ตั้ง ของที่ดิน หลักประกัน

คำชี้แจงอัตราค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

 • 1. MLR (Minimum Loan Rate) อัตราค่าดอกเบี้ย เงินกู้ยืม อย่างต่ำ ที่แบงค์ ระบุ เรียกเก็บ ลูกค้า รายใหญ่ ชั้นเยี่ยม จำพวก เงินกู้ยืม แบบระบุ ช่วงเวลา
 • 2. MRR (Minimum Retail Rate) อัตรา ดอก เงินกู้ยืม อย่างต่ำ ที่แบงค์ เรียกเก็บ จากลูกค้า รายย่อย ชั้นเยี่ยม
 • 3. MOR (Minimum Overdraft Rate) อัตรา ดอก เงินกู้ยืม อย่างน้อย ที่แบงค์ เรียกเก็บ จากลูกค้า รายใหญ่ คุณภาพดี ชนิด เงินเบิก เกินบัญชี