ข้อมูลเกาะสิเหร่

ข้อมูลเกาะสิเหร่ ข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับเกาะสิเหร่

ข้อมูลเกาะสิเหร่ เกาะสิเหร่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะจังหวัดภูเก็ต โดยมีลำคลองท่าจีนกันระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นเกาะที่แยกออกมาไม่มากเท่าไรนัก ทางจังหวัดก็เลยได้ให้เกาะสิเหร่นับว่าเป็นพื้นที่รวมกันยอดเยี่ยมของเกาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ศูนย์ราชการจังหวัดราวๆ 4 กม. เกาะสิเหร่ มีพื้นที่ราวๆ 20 ตารางกิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลรัษฎาในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

โดยมีสะพานใหญ่เชื่อมต่อเนื่องกันโดยสะดวก ริมหาดที่เกาะสิเหร่ทุกชายหาดมีทิวภาพที่งาม แม้กระนั้นไม่เหมาะสมกับการเล่นน้ำ เนื่องจากน้ำทะเลมีลักษณะขุ่นบางส่วน เป็นทรายคละเคล้าโคลนแล้วก็มีหินปะการังเล็กๆขึ้นอยู่กับเต็ม แม้กระนั้นบนริมฝั่งเหมาะสมกับการพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งทำกิจกรรมความสนุกสนาน มีบรรยากาศดี สงบเงียบและก็อากาศบริสุทธิ์

สถานที่สำคัญเริ่มแรกของ เกาะสิเหร่

ข้อมูลเกาะสิเหร่

แหลมตุ๊กแก

เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเล ชาวอุรักลาโว้ยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “คนประเทศไทยใหม่” ที่มาตั้งภูมิลำเนาอาศัยอยู่ที่เกาะสิเหร่ มีมากไม่น้อยเลยทีเดียวกว่า 200 หลังคาเรือน ใช้ภาษาพูดแต่ว่าไม่ใช้ภาษาสุภาพ สำเนียงเหมือนภาษามลายู ชาวเลตรงนี้มีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย โดยการทำอาชีพประมงเป็นหลัก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เคยเดินทางไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวเล บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ รวมทั้งถัดมา

สมเด็จคุณย่าฯ ทรงรู้ถึงความจำเป็นของการมีบัตรประจำตัวประชาชนของชาวอุรักลาโว้ย สมเด็จคุณย่าฯ ก็เลยได้พระราชทาน ชื่อแล้วก็สกุล ให้แก่ชาวเล ที่เกาะสิเหร่ และก็ชายหาดราไวย์ว่า “ประนาฬิกาธุระ” เป็นที่ปลื้มปิติในบุญคุณ จากสมเด็จคุณย่าฯ มากระทั่งปัจจุบันนี้ สมเด็จคุณย่าฯ ทรงเยี่ยมเยือนชาวเล (คนประเทศไทยใหม่) บ้านแหลมตุ๊กแกและก็บ้านราไวย์ อีกบ่อยมาก

สถานศึกษาเกาะสิเหร่

บนเกาะมีสถานที่เรียนของเมืองอยู่ 1 โรงเป็นสถานที่เรียนเกาะสิเหร่ ริเริ่มตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2478 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ม.ปีที่ 3 เป็นสถานที่เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การเรียนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผ่านการวัดให้เป็นสถานที่เรียนในฝัน (สถานศึกษาดีใกล้บ้าน)

วัดบ้านเกาะสิเหร่

วัด เขา เกาะ สิ เหร่ ชื่อ ปัจ จุ บัน นี้ “วัด บ้าน เกาะ สิ เหร่” เริ่ม ปฏิ บัติ การ ก่อ สร้าง ขึ้น ใน ปี พ.ศ. 2503 โดย หลวง พ่อ สุภา กนฺตสีโล เป็น ผู้ ดำ เนิน การ เดิม สมัย ก่อน เป็น สำ นัก สงฆ์ ด้วย ความ ช่วย เหลือ เกื้อ กูล ของ ญาติ โยม ผู้ มี จิต เชื่อ ถือ วัด เขา เกาะ สิ เหร่ ได้ จัด การ ก่อ สร้าง ไป โดย ตลอด ท่าน ใช้ เวลา สำ หรับ เพื่อ การ ก่อ สร้าง นาน ถึง 6 ปี ตึก ส่วน มาก ที่ ใช้ ประ กอบ ศาสนกิจ จำ เป็น ต้อง ต่าง ๆ ก็ เสร็จ นับ ว่า เป็น วัด ที่ บริ บูรณ์ ร่ม รื่น และ ก็ สบาย เหมาะ สม แก่ การ กระ ทำ ธรรม อีก วัด หนึ่ง แล้ว ก็ ตั้ง ชื่อ ธรรม ส ถาน ที่ ที่ นี้ ไว้ ว่า วัด เกาะ สิ เหร่

เพื่อสอดคล้องกับเกาะสิเหร่ซึ่งชาวจังหวัดภูเก็ตปกติ เรียกว่า “เขาหมอน” หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล ก็เลยเปรยกับ คุณความเจริญรุ่งเรือง อุทัยศรี ศุลกากรเขตจังหวัดภูเก็ตว่า จะสร้างพระพุทธนอนหลับ (พระนอน) ขนาดความยาวราว 20 เมตร ญาติโยมทั้งหลายแหล่ต่างอนุโมทนาเห็นชอบด้วย ก็เลยจัดกฐินและก็ผ้าป่าไปมอบให้เพื่อไปสมทบทุนสร้างพระพุทธนอนหลับ อันเป็นวัตถุบูชาสำคัญ และก็นับว่าเป็นเครื่องหมายอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต

พระพุทธนอนหลับได้เริ่มก็ผลิตขึ้นในปีพ.ศ. 2504 ใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท เป็นพุทธรูปปางนอนหลับ ขนาดความยาวองค์ตลอด 18.5 เมตร ติดตั้งไว้บนยอดดอยหมอนหรือเขาเกาะสิเหร่ เมื่อสร้างเสร็จ หลวงปู่ได้ทูลเกล้าฯ ขอสิ่งของแววพระเนตร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้ทรงพระขอความปรานีโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตามคำกราบบังคมทูลขอ

หน่วยงานเขตแดนผู้ดูแล

เทศบาลตำบลรัษฎา

กลุ่ม 1

– ถนนหนทางศรีสุทัศน์

– ถนนหนทางเทวดาประทาน

– ถนนหนทาง สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเภสัชกร3041(บ้านแหลมหงาที่ระลึกนึกถึง) ขายบ้านภูเก็ต PHUKET VILLA

กลุ่ม 4

– หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก

สถานที่ราชการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ

สถานศึกษาเกาะสิเหร่ สสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติจังหวัดภูเก็ต

โรงพักชุมชนตำบลรัษฎา

สถานีอนามัยประจำตำบลรัษฎา (โรงหมอเกื้อหนุนสุขภาพตำบล)

การยางที่เมืองไทย จังหวัดภูเก็ต ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

อสป. (ท่าจอดเรือประมง) จังหวัดภูเก็ต

องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น

ที่พักเด็กรวมทั้งครอบครัว จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์ปรับปรุงสังคมหน่วยที่ 40 จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเอกชนและก็มูลนิธิที่ไม่เสาะหากำไร

มูลนิธิลางดี เกาะสิเหร่

สถานสงเคราะห์เด็ก หมู่บ้านเด็กพระอาทิตย์ฉาย

มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต

หาดทราย

หาดทรายปลาบปลื้มสุข รอบๆปากทางเข้าของหาดทราย จะอยู่ภายในเขตพื้นที่ของเอกชนแล้วก็ห้องอาหาร

หาดทรายแหลมหงา เป็นริมทะเลที่ใหม่ของจังหวัดภูเก็ต เกาะรอบภูเก็ตสวยๆ